Share

2013 High School Movies


High School Movies
2011 2012 2013 2014 2015 2016

High School TV Series
2012 2013 2014 2015 2016 2017


Examinees Movie Poster, 2013 Chinese film

Examinees (2013)
China

RayJay Sun
Hu Zhen
Lu Siyu


Movie Genre: Drama, Romance
Language: Mandarin Chinese

Mark of Youth Movie Poster, 2013

Mark of Youth (2013)   
China

Alex Fong Chung-Sun
Qiao Qiao
June Wu
Change Lu
Jaki Tan
Wu Ma

Movie Genre: Drama, Romance


Naughty Girls Movie Poster, 2013

Naughty Girls (2013)  
China

Sunny Xie
Yang Xing
Li Aijia
Xia Yunyan
Zhu Xiaopeng

Movie Genre: Romance, Comedy

Singing When We Are Young Movie Poster, 2013 chinese movie

Singing When We Are Young (2013)
China

Kristy Zhang
Dai Xu
Ran Xu
Wu Yuyao
Ni Dahong


Movie Genre: Drama, Romance
Language: Mandarin Chinese

Young Style Movie Poster, 2013

Young Style (2013)
China

Qin Hailu
Jiao Gang
Dong Zijian
Yong Mei
Jiang Xueming


Movie Genre: Drama, Romance
Language: Mandarin Chinese




Best High School Movies
2023 High School Movies
2022 High School Movies
2021 High School Movies
2020 High School Movies
2019 High School Movies
2018 High School Movies
2017 High School Movies
2016 High School Movies
2015 High School Movies
2014 High School Movies
2013 High School Movies
2012 High School Movies
2011 High School Movies
2010 High School Movies




2024 High School TV Series
2023 High School TV Series
2022 High School TV Series
2021 High School TV Series
2020 High School TV Series
2019 High School TV Series
2018 High School TV Series
2017 High School TV Series
2016 High School TV Series
2015 High School TV Series
2014 High School TV Series
2013 High School TV Series
2012 High School TV Series




2023 College Movies
2022 College Movies
2021 College Movies
2020 College Movies
2019 College Movies
2018 College Movies
2017 College Movies
2016 College Movies
2015 College Movies
2014 College Movies
2013 College Movies
2012 College Movies
2011 College Movies
2010 College Movies




2024 College TV Series
2023 College TV Series
2022 College TV Series
2021 College TV Series
2020 College TV Series
2019 College TV Series
2018 College TV Series
2017 College TV Series
2016 College TV Series




Best Chinese School Movies
2024 Chinese School Movies
2023 Chinese School Movies
2022 Chinese School Movies
2021 Chinese School Movies
2020 Chinese School Movies
2019 Chinese School Movies
2018 Chinese School Movies
2017 Chinese School Movies
2016 Chinese School Movies




2024 Chinese School TV Series
2023 Chinese School TV Series
2022 Chinese School TV Series
2021 Chinese School TV Series
2020 Chinese School TV Series
2019 Chinese School TV Series
2018 Chinese School TV Series
2017 Chinese School TV Series
2016 Chinese School TV Series












Trending

movlist
tvlist
Trendbest




footers